De jaarlijkse herdenking bij het Belgisch Monument Heer is op zondag 12 september 2021.

Evenals de voorgaande jaren willen wij de herdenking van verzetsstrijders die op het einde van de oorlog gefusilleerd zijn in de bebossing bij Huize st. Joseph/Huize St. Gerlach te Cadier en Keer op zondag 12 september a.s. organiseren. Rekening houdend met de Coronacrisis wil de Stichting Belgisch Monument Heer toch zoveel als mogelijk een “ouderwetse herdenking” organiseren.

Om 9 uur zal de traditionele H.Mis zijn in de kapel van het Missiehuis, waarna om 10.30 uur de stille tocht zal vertrekken vanaf het voormalige klooster Sint Gerlachus, Pater Kustersweg 24, 6267 NL Cadier en Keer. Aansluitend zal de herdernkingsceremonie bij het monument plaatsvinden.

De organiserende Stichting Belgisch Monument Heer benadrukt dat de op die dag dan geldende coronamaatregelen van het RIVM in acht genomen worden en het ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is om hier passend mee om te gaan.

Deze herdenkingsbijeenkomst wordt weer via livestream uitgezonden zodat degene die niet aanwezig kunnen zijn, de herdenking op deze manier toch kunnen volgen. 

https://www.youtube.com/watch?v=YuDnJy21YOM

Deze link gaat live op 12-9-2021 vanaf ca 10.25 uur.

Als Stichting Belgisch Monument Heer wensen we u een goede gezondheid!!